Mönsterkortskalkylator
Ver. 2.2

Här finns ett antal verktyg samlade som är användbara vid beräkning av egenskaper hos ledare och vior på mönsterkort.

De modeller som verktygen bygger på är dels teoretiska, men de grundar sig även på praktiska experiment (se resp. verktyg). Hos vissa av verktygen finns även begränsningar för när modellerna är giltiga. Går man utanför dessa larmar programmet.

Längdmått skall oftast anges i mm. I vissa beräkningar spelar enheten ingen roll, bara den är samma på alla ställen.

Obs! Beräkningarna gäller under idealiserade förhållanden. Därför måste resultatet även ses som ett sådant. Ingen hänsyn tas till närliggande ledare eller tillverkningstoleranser.

Impedans:

Beräkning av impedanser, kapacitanser och signalhastigheter för ledare på olika lageruppsättningar.
Även differentiell impedans kan beräknas.

 

 

 

Överhörning:

Beräkning av överhörning mellan ledare på olika lageruppsättningar.

 

 

 

 

Strömtålighet:

Beräkning av hur mycket ström en ledare eller ett via kan leda.
Gäller både för kontinuerlig ström och transienter.

 

 

 

 

Termo-via:

Beräkning av hur mycket värme pläterade vior kan leda.

 

 

 


Sidan uppdaterad: 2008-06-17
©
Sören Nilsson