Överhörning
Ver. 2.11


Här kan överhörningen mellan två ledare beräknas. Beräkningarna görs dels på ledare ovanför ett jordplan (microstrip), och på ledare som går mellan två jordplan (stripline). tr är stigtiden på den störande signalen.

Generella inställningar som gäller alla modellerna på sidan:
Relativ permeabilitet (er): , Stigtid tr: [ns]


Microstrip


Längd som ledarna går parallellt: L=[cm]
D=[mm]
h=[mm]

-> Överhörningskoefficienten = [dB]

Med drivare och last anpassad till ledningsimpedansen kan överhörningen reduceras ytterliggare.
Toleransen på ledarens Z0: [%], toleransen på drivaren/lastens impedans: [%] .
Då blir Överhörningskoefficienten = [dB]


Stripline


Längd som ledarna går parallellt: L=[cm]
D=[mm]
H=[mm]
h1=[mm], h2=[mm]

-> Överhörningskoefficienten = [dB]
Med drivare och last anpassad till ledningsimpedansen kan överhörningen reduceras ytterliggare.
Toleransen på ledarens Z0: [%], toleransen på drivaren/lastens impedans: [%] .
Då blir Överhörningskoefficienten = [dB]


Referenser:
- High-Speed Digital Design, Howard Johnson/Martin Graham ISBN 0-13-395724-1
- Information hämtat från http://www.UltraCAD.com

Har du synpunkter på denna sida så är du välkommen att höra av dej till: skottanselektronik@skottanet.se


Sidan uppdaterad: 2008-06-17
©
Sören Nilsson