Strömtålighet
Ver. 2.2


Kontinuerlig strömtålighet på ledare: (t>>10 sek.)

Nedan följer en beräkningsmodell som är hämtad från UltraCAD, (Temperature Rise in PCB Traces Eq. 11), och som grundar sig på en artikel i Design News, Vol. 23, från 6 december 1969. I den artikeln beskrivs praktiska försök med att leda ström genom olika breda och tjocka kopparledare. Dessa resultat har sedan bearbetats och anpassats för att bli matematiska funktioner. Det är dessa funktioner som används på denna sida.

Fyll i kända parametrar i rutorna nedan och tryck sedan på beräknaknappen efter sökt data.

Ledaren är i ett:

Temp.ökning: [°C]
Ledarbredd: [mm]
Ledartjocklek: [um]
Strömtålighet: [Ampere]

En ledare med längden cm får då ett spänningsfall på V och en resistans på ohm.

Anm.: Vid tillverkning av mönsterkort är toleranserna på ledartjocklekarna i ytterlager ganska stora. Detta resulterar i att det är svårt att åstadkomma ledare med precisa resistanser i dessa ytterlager. Att å andra sidan leda ström i ett innerlager ger svårigheter med kylning. Detta kan resultera i överhettning med brand som följd. (FR4-laminat omvandlas till elektriskt ledande grafit vid överhettning. Detta kan i sin tur resultera i kortslutningar.)


Transient strömtålighet på ledare: (t<10 sek.)

För transienta förlopp gäller att ledaren inte skall bli så varm av strömmen att metallen smälter.

Omgivningstemp.:[°C]
Ledarbredd: [mm]
Ledartjocklek:[um]
Transienttid: [Sek]

Strömtålighet: [Ampere]


Strömtålighet på vior (t>>10 sek.):

Temp.ökning: [°C]
Korttjocklek: [mm]
Viadiameter:[mm]

Strömtålighet: [Ampere]

* Tumregel: Ett mikrovia motsvarar minst en ledare med bredden 4mil=0.1mm, tjockleken 13um och tål en ström på 0.2A.


Referenser:
- Information hämtat från http://www.UltraCAD.com

Har du synpunkter på denna sida så är du välkommen att höra av dej till: skottanselektronik@skottanet.se


Last uppdated: 2008-06-17
©
Sören Nilsson