Innehåll


Vad gör firman?

Sedan i början av tonåren har jag på fritiden lagat trasiga saker. Det huvudsakliga intresset har varit kring elektronik.
Men även annat som kommit i min väg har jag lagat. Det har oftast varit släkt, vänner och grannar som jag hjälpt.
Men med åren har jag flera gånger stött på problem med att få tag på reservdelar pga. att jag velat köpa dem som privatperson.
Då kom jag på att jag kunde komma runt det problemet genom att helt enkelt registrera mej som firma.
Efter några turer med Patent & Registreringsverket angående namnet och ifyllande av en blankett
till skattemyndigheten så var min firma klar i slutet av 1998.

I min verksamhetsbeskrivning hos PRV står det följande: "Reparation och konstruktion av elektronik.
Konsultation inom elektronik och pyroteknik. Konstruktion och underhåll av programvara.
Med elektronik avses hem-, kontors-, bil- och dataelektronik
."

Jag har sedan dess förutom de vanliga reparationerna till mina vänner även reparerat en del elektronik för olika firmor.
Timtaxan jag tar ut är inte jättehög. Det är ju inte detta som är mitt levebröd.
Däremot är det alltid trevligt om man mha firman kan få råd att köpa lite roliga mätinstrument som behövs.

Hittills har arbetet bedrivits några kvällar i veckan.
Jag föredrar fredag och lördagskvällar. Då är det bra musik på P3.

Tillbaka till början

Aktuella projekt

Förutom att reparera diverse elektronik håller jag även på med olika konstruktionsjobb.

Det brukar vara ganska små konstruktioner som jag vill skall lösa ett visst problem.
Och det finns några typer av komponenter som särskilt har intresserat mej.


Adressuppgifter

Skottans Elektronik
Sören Nilsson
Skottan 190
442 72 KÄRNA

E-postadress
skottanselektronik@skottanet.se

Telefon, kvällstid hem
0303-22 69 09

Tillbaka till början

Senast uppdaterad: 2008-06-17